Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka

Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka

Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka

02. 09. 2019

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru mednarodne tehnološke iniciativa Eureka za leto 2019. Vrednost javnega razpisa znaša dobrih 4,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,7 milijona evrov.

Vir in informacije: STA, 9. 8. 2019, www.sta.si

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru mednarodne tehnološke iniciativa Eureka za leto 2019. Vrednost javnega razpisa znaša dobrih 4,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,7 milijona evrov.

Predmet razpisa, ki ga je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 9. avgusta 2019 v Uradnem listu RS, je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov v okviru programa Eureka.

Skupna razpisana sredstva za projekte iz kohezijske regije vzhodna Slovenija znašajo 2,82 milijona evrov, za projekte iz zahodne Slovenije pa 1,80 milijona evrov. Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo je 80 proti 20 odstotkov, koriščenje sredstev pa bo možno v proračunskih letih 2020, 2021, 2022 in 2023.

Cilj razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev vsaj desetim projektom, ki morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne strategije pametne specializacije. Z razpisom želijo spodbuditi vključevanje podjetij v mednarodne projekte Eureka in jim omogočiti pogoje, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi in podjetniškimi trendi.

Iniciativa Eureka je usmerjena predvsem v tržno realizacijo znanj skozi konkretne inovacijske projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke ter njihovo uporabo, sodelovanje in prenos znanja.

Nazaj