Evropska komisija predstavila dosežke svojega mandata

Evropska komisija predstavila dosežke svojega mandata

Evropska komisija predstavila dosežke svojega mandata

10. 06. 2009

Ena najpomembnejših prednostnih nalog pred in med krizo ostaja naložba v ljudi, inovacije in raziskave ter ustvarjanje primerne klime za podjetja, da se usmerijo na nove trge in ustvarjajo nova delovna mesta.

Evropska komisija je predstavila dosežke svojega mandata od novembra 2004, ko je ekipa 27 komisarjev pod vodstvom predsednika Joséja Manuela Barrosa začela delo. Ena najpomembnejših prednostnih nalog pred in med krizo ostaja naložba v ljudi, inovacije in raziskave ter ustvarjanje primerne klime za podjetja, da se usmerijo na nove trge in ustvarjajo nova delovna mesta.

Vlaganje v človeške vire

Naložba v ljudi pomeni ustvarjanje visoko usposobljene delovne sile, ki se je sposobna prilagajati spreminjajočim se zahtevam. EU se zavzema za izobraževanje in vseživljenjsko učenje kot pot za osebno izpolnitev pa tudi za rast. Zdaj je v EU skoraj tri milijone več študentov kot leta 2000. Skoraj tretjina več je končala študij na smereh matematike, naravoslovja in tehnologije. Število odraslih, ki se izobražujejo, se je povečalo na skoraj 10 %. Evropski socialni sklad zdaj podpira usposabljanje okrog 9 milijonov ljudi letno, ukrepe pa izvaja v vseh državah članicah. Hkrati pa je EU določila, v kolikšnem obsegu lahko prožna varnost današnjim delavcem nudi pravo ravnovesje, tako da določa obveznosti za razvoj zaposljivosti in spodbuja mobilnost na trgu dela.

Inovacije in raziskave

Inovacije in raziskave so pot za ohranitev in okrepitev položaja Evrope kot najbolj naprednega središča znanja na svetu. To ima neposreden pozitiven vpliv na evropska podjetja ter na spodbujanje sposobnosti družbe za reševanje težav na področjih, kot so zdravje, promet in varnost preskrbe s hrano. EU si zdaj prizadeva privabiti čim več raziskovalcev v Evropo. V evropskem raziskovalnem prostoru združuje skupine vrhunskih raziskovalcev iz vse EU, zbira vire, dosega kritično maso in omogoča dostop do rezultatov. Raziskovalni projekti EU so v zadnjih nekaj letih prinesli ključne prodore, kot je iznajdba novega zdravila proti tuberkulozi ali ugotovitev, kako meriti spremembe debeline ledenikov v polarnem pasu.

Istočasno je EU iskala nove načine za združevanje strokovnega znanja in ustvarjanje centrov odličnosti. Zato je Komisija ustanovila Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, ki je edinstven poskus združevanja izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter podjetij, da bi ustvarili nove načine za spodbujanje ustvarjalnosti in izkoriščanje v komercialne namene. Prve „skupnosti znanja in inovacij", ki bodo kmalu izbrane, bodo črpale strokovno znanje iz različnih sektorjev za določitev novih perspektiv za izzive, kot je zelena tehnologija.

Spodbudno okolje za podjetnike

Evropa potrebuje tudi okolje, ki podjetnike spodbuja, da ustanovijo in širijo svoje posle. Enotni trg, ki je velik in varen, zagotavlja temelj za poslovanje v Evropi. V zadnjih petih letih so 80 % delovnih mest ustvarila mala in srednje velika podjetja, zato je treba enotni trg povezati s proaktivno strategijo za izboljšanje pogojev za razvoj podjetništva.

Ustanovitveno obdobje za nova podjetja se je tako skrajšalo s šestih tednov na en teden v večini držav članic, poleg tega pa so se za tretjino zmanjšali tudi stroški. V Aktu za mala podjetja je določenih deset konkretnih korakov za pomoč evropskim malim in srednje velikim podjetjem pri razvoju. Ker enotni trg potrebuje skupni okvir pravil, mora EU zagotoviti, da ta pravila pomenijo najmanjšo možno obremenitev za podjetja. Cilj dela programa EU za „boljšo pravno ureditev" je zmanjševanje obremenitev za podjetja, ki zdaj prinaša prihranek v višini 30 milijard EUR. Večina držav članic je zdaj podpisala sporazum za doseganje skupnega cilja EU, katerega namen je zmanjšanje obremenitev za 25 % do leta 2012. Na primer, z odpravo pravila, da morajo mikropodjetja pripraviti letne zaključne račune, podjetja prihranijo 7 milijard EUR na leto.

Celotno poročilo o dosežkih Evropske komisije je objavljeno tukaj.

Nazaj