Evropska komisija predlaga skrajšanje plačilnih rokov države

Evropska komisija predlaga skrajšanje plačilnih rokov države

Evropska komisija predlaga skrajšanje plačilnih rokov države

09. 04. 2009

V skladu z zavezo iz Akta za mala podjetja je Evropska Komisija predlagala nov politični pristop za spopadanje s problemom zamud pri plačilih. Po mnenju Komisije bi morali javni organi dajati zgled in praviloma plačevati račune v 30 dneh.

Kljub nekaterim izboljšavam v zadnjih letih v EU še vedno prihaja do zamud pri plačilih v trgovinskih poslih med družbami ter med podjetji in javnimi organi. To zavira razvoj podjetij in je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, zlasti malih in srednje velikih (MSP). Žal plačilna disciplina javnih organov še zdaleč ni zgledna. Spričo trenutne krize se je več držav članic začelo s tem vprašanjem ukvarjati na nacionalni ravni.

V skladu z zavezo iz Akta za mala podjetja je Evropska Komisija predlagala nov politični pristop za spopadanje s problemom zamud pri plačilih in pomembne spremembe direktive o boju proti zamudam pri plačilih iz leta 2000. Po mnenju Komisije bi morali javni organi dajati zgled in praviloma plačevati račune v 30 dneh. Hkrati se je Komisija zavezala k pospešitvi plačevanja blaga in storitev, da bi v celoti spoštovala cilje pri plačevanju računov. V številnih primerih si je zastavila celo cilj skrajšati trenutno veljavne zakonsko določene plačilne roke.

Podpredsednik Komisije Günter Verheugen, pristojen za podjetništvo in industrijo, je povedal: „Zamud pri plačilih javnih uprav ne smemo več dopuščati. Današnji predlog je pomembna spodbuda za premagovanje gospodarske krize, saj bo pomagal preprečevati dodatne stečaje in spodbujal denarni tok podjetij s ciljem izboljšanja dolgoročne konkurenčnosti evropskih podjetij."

Predlagane spremembe odražajo pomen pravočasnih plačil za podjetja, zlasti MSP:

  • Javni organi bodo praviloma morali plačati račune v 30 dneh, sicer bodo plačali obresti, nadomestilo za stroške izterjatve in pavšalno nadomestilo v višini 5 % dolgovanega zneska že od prvega dne zamude. V ustrezno utemeljenih primerih bo plačilne roke možno podaljšati.
  • Pogodbena svoboda v odnosih med podjetji se bo spoštovala, vendar pa bodo podjetja v primeru zamude imela pravico zahtevati zamudne obresti in nadomestilo za stroške izterjatve.
  • Pravila o skrajno krivičnih pogodbah bodo poostrena.

Cilj predloga je izboljšati denarni tok evropskih podjetij, kar je še zlasti pomembno v času gospodarskega upada. Njegov namen je tudi olajšati nemoteno delovanje notranjega trga z odpravo ovir za čezmejno trgovinsko poslovanje, povezanih z zamudami pri plačilih.

Zato predlog upnikom daje na voljo sredstva, ki jim bodo omogočila polno in učinkovito uveljavljanje njihovih pravic ob plačilih z zamudo, hkrati pa določa ukrepe, ki bodo javne uprave učinkovito odvračale od plačilnih zamud.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm

Small Business Act

Nazaj