Evropska komisija napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ in pet nagrad za inovacije v okviru Horizon 2020

Evropska komisija napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ in pet nagrad za inovacije v okviru Horizon 2020

Evropska komisija napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ in pet nagrad za inovacije v okviru Horizon 2020

23. 07. 2014

Evropska komisija je 22. julija 2014 napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ (Fast Track to Innovation - FTI) in pet nagrad za inovacije v okviru Obzorja 2020, programa EU za raziskave in inovacije.

Evropska komisija je 22. julija 2014 napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ (Fast Track to Innovation - FTI) in pet nagrad za inovacije v okviru Obzorja 2020, programa EU za raziskave in inovacije. Gre za pobudi, ki poudarjata prizadevanja za podporo inovacijam v Evropi.

Instrument FTI je namenjen podpiranju evropskega gospodarstva z zagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami lažje prodrla na trg. Prijave konzorcijev treh do petih organizacij bo mogoče pošiljati od januarja 2015, sodeluje pa lahko vsak pravni subjekt s sedežem v EU ali v državi, pridruženi programu Obzorje 2020.

Natečaji za pet nagrad za tehnološke preboje z velikim pomenom za družbo se bodo začeli konec leta 2014 in v začetku leta 2015. Nagrade v vrednosti 6 milijonov EUR zajemajo tri različna tematska področja raziskav: zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane), okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).

Odziv na prve razpise programa Obzorje 2020, ki so bili objavljeni decembra, je bil ogromen, saj je bilo do konca junija poslanih več kot 17.000 predlogov, v katerih je bilo skupno zaprošenih za devetkrat več sredstev, kot jih je na razpolago. To pomeni znatno povečanje v primerjavi s prejšnjim 7. okvirnim programom in višjo raven konkurence. Število prijav iz industrije se je opazno povečalo, še posebej močno je sodelovanje malih in srednjih podjetij.

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije s sedemletnim proračunom v višini 80 milijard evrov. Večina financiranja EU za raziskave se dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, vendar proračun za Obzorje vključuje tudi financiranje Skupnega raziskovalnega središča, ki je notranja znanstvena služba Evropske komisije, Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter raziskav, ki se izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločeni razpisi se objavijo tudi v okviru posebnih partnerstev z industrijo in državami članicami. Celotni proračun EU za raziskave, vključno s temi postavkami in upravnimi stroški, bo leta 2015 znašal približno 9,9 milijarde evrov.

Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Več informacij najdete na spletnem naslovu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm.

Nazaj