EURIBOR plus 0,8 odstotka za mikro, mala in srednja podjetja

EURIBOR plus 0,8 odstotka za mikro, mala in srednja podjetja

EURIBOR plus 0,8 odstotka za mikro, mala in srednja podjetja

14. 10. 2011

Podjetniški sklad razpisuje nova zajamčena posojila s subvencionirano obrestno mero.

Podjetniški sklad razpisuje nova zajamčena posojila s subvencionirano obrestno mero

Podjetniški sklad (SPS) prek 18 bank in hranilnice ponuja nova jamstva za bančna posojila s subvencionirano obrestno mero, v skupni vrednosti skoraj 19 milijonov evrov.

Posojila so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP).

SPS je marca objavil prvi javni razpis, prek katerega je MSP ponudil posojila z jamstvom in subvencionirano obrestno mero. Že z julijem je SPS porabil celotno razpisano kvoto in tako podprl 197 projektov v vrednosti 39,2 milijona evrov.

Zaradi izjemnega povpraševanja je gospodarsko ministrstvo zagotovilo nove vire in v petkovem uradnem listu je sklad objavil nov razpis v skupnem znesku skoraj 19 milijonov evrov za delno kritje zavarovanj (17 milijonov evrov) in zniževanje stroškov obrestnih mer (1,9 milijona evrov) za klasična bančna posojila.

Razpisana posojila SPS daje v sodelovanju z 18 bankami in hranilnico - so namenjen tako starim kot novim MSP, in sicer za razvojne naložbe in za obratna sredstva.

Rok: Prvi rok za oddajo vlog je 20. oktober, nato 21. november.

Več o razpisu

Nazaj