EU z novimi instrumenti za financiranje inovacij - Innovfin

EU z novimi instrumenti za financiranje inovacij - Innovfin

EU z novimi instrumenti za financiranje inovacij - Innovfin

27. 06. 2014

Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta predstavili nove finančne instrumente in svetovalne storitve EU, s katerimi želita inovativnim podjetjem olajšati dostop do financiranja. V naslednjih sedmih letih naj bi s proizvodi Innovfin - finančna sredstva EU za inovatorje zagotovili več kot 24 milijard evrov sredstev.

Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta predstavili nove finančne instrumente in svetovalne storitve EU, s katerimi želita inovativnim podjetjem olajšati dostop do financiranja. V naslednjih sedmih letih naj bi s proizvodi Innovfin - finančna sredstva EU za inovatorje zagotovili več kot 24 milijard evrov sredstev.

Omenjena finančna sredstva naj bi skozi "novo generacijo finančnih instrumentov in svetovalnih storitev" omogočila do 48 milijard evrov končnih naložb v raziskave in inovacije. Sredstva so v namenjena za raziskave in inovacije malih, srednjih in velikih podjetij ter nosilcev raziskovalne infrastrukture.

Instrumenti Innovfin bodo zajemali številne proizvode po meri - od jamstev za posrednike, ki dajejo posojila malim in srednjim podjetjem, do neposrednih posojil podjetjem. Gre za nadaljevanje sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, vzpostavljenega v sklopu sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj, ki je zagotovil več kot 11 milijard evrov za 114 projektov na področju raziskav in inovacij, vrednih več kot 30 milijard evrov.

EIB bo odobrila posojila srednjim in velikim podjetjem ali dala jamstva bankam, ki tem podjetjem posojajo. Evropski investicijski sklad pa bo bankam, ki posojajo malim in srednjim podjetjem, dal jamstva ter pozneje vlagal v sklade tveganega kapitala, ki zagonskim in hitro rastočim podjetjem zagotavljajo kapital.

Jamstva in posojila Innovfin bodo financirana iz sredstev, predvidenih v okviru programa Obzorje 2020, in sredstev, ki jih je skupina EIB namenila za podporo naložbam v raziskave in inovacije, ki so po naravi bolj tvegane in jih je težje oceniti kot materialne naložbe. Gre za instrumente, ki temeljijo na povpraševanju, brez predhodne razdelitve med sektorji, državami ali regijami.

Ti dolžniški instrumenti bodo v bližnji prihodnosti dopolnjeni s sklopom lastniških instrumentov, ki jih upravlja Evropski investicijski sklad. Za podporo tem finančnim instrumentom bo iz skoraj 80-milijardnega proračuna programa Obzorje 2020 namenjenih približno 2,7 milijarde evrov.

Innovfin sicer združuje pet proizvodov - Innovfin za velike projekte, financiranje Innovfin za rast podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, jamstvo Innovfin za podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, jamstvo Innovfin za mala in srednje velika podjetja ter svetovalne storitve Innovfin.

Več

Nazaj