Enterprise Europe Network - čezmejno sodelovanje, individualna pomoč podjetjem in informiranje o pomembnih evropskih vsebinah

Enterprise Europe Network - čezmejno sodelovanje, individualna pomoč podjetjem in informiranje o pomembnih evropskih vsebinah

Enterprise Europe Network - čezmejno sodelovanje, individualna pomoč podjetjem in informiranje o pomembnih evropskih vsebinah

02. 10. 2018

Cilj mreže Enterprise Europe Network (EEN) je tkanje mednarodnih poslovnih vezi. Kako vzpostaviti stik? Mreža EEN pri tem pomaga.

Vir in informacije: Delo, 3. 9. 2018, www.delo.si

Cilj mreže Enterprise Europe Network (EEN) je tkanje mednarodnih poslovnih vezi. Kako vzpostaviti stik? Mreža EEN pri tem pomaga.

Sklenjeno konkretno poslovno ali tehnološko sodelovanje, vključitev domačega podjetja/raziskovalca v konzorcij prijaviteljev za izvedbo projektov Evropske unije je cilj podpore in najpomembnejši rezultat delovanja referenčne točke tkanja poslovnih vezi Enterprise Europe Network, ki letos praznuje deseto leto obstoja in podpore malim in srednjim podjetjem.

Enterprise Europe Network (EEN) kot najbolj obsežna mreža podpornih institucij zagotavlja podporo pri mednarodnem poslovnem sodelovanju (običajno podjetje-podjetje), pri prenosu znanja in tehnologij (podjetje-podjetje, raziskovalna organizacija-podjetje, raziskovalna organizacija-raziskovalna organizacija) ter pri sodelovanju v programih EU (vključevanje podjetij ali/in raziskovalcev v konzorcije prijaviteljev na evropske projekte).

EEN je ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo evropske komisije in združuje kar šeststo organizacij iz šestdesetih držav. V prvem desetletju delovanja je pri tkanju poslovnih vezi pomagala kar 2,6 milijona podjetjem.

EEN je nastala z željo po podpori podjetjem, raziskovalnim ustanovam, tehnološkim centrom in vsem drugim, v tem desetletju pa je s spodbudami v obliki srečanj in podjetniških sodelovanj pomagala kar 230.000 podjetjem pri vzpostavitvi 700.000 mednarodnih poslovnih povezav v Evropski uniji. Delovanje mreže EEN odlikujeta predvsem njena enotnost pri zagotavljanju pomoči in visoka stopnja zaupanja, ki ga ima kot referenčna točka v širšem evropskem prostoru, pojasnjuje France Podobnik z Instituta Jožef Stefan (IJS), ki je koordinator slovenskega konzorcija.

Sedem slovenskih partnerjev

V njem je sedem partnerjev, poleg IJS še Univerza v Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Mariborska razvojna agencija, Univerza na Primorskem ter Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija, tako da je omogočena lokalna dostopnost do storitev mreže Enterprise Europe Network.

Prisotnost mreže v slovenskem prostoru je omogočila tudi številne zgodbe uspešnega povezovanja slovenskih družb s podjetji v tujini. S storitvami delovanja na področju pomoči pri zaščiti in komercializaciji intelektualne lastnine, Borze mednarodnega poslovnega sodelovanja, prenosa znanja, inovacij in tehnologij, z informacijami o tveganem kapitalu in posojilih, javni finančni pomoči in davčnih olajšavah ter z ambasadorstvom Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA in ambasadorstvom pri zaščiti intelektualne lastnine IPR Helpdesk tke mreža EEN v družbi podpornih partnerjev nadvse plodno prihodnost gospodarskih priložnosti Evropske unije.

Mreža EEN povezuje domače stranke, torej podjetja in raziskovalce s tujimi strankami, in to na podlagi konkretno izraženega zanimanja za sodelovanje na konkretno temo (produkt, storitev, tehnologija, razpis projekta EU). Poleg tega podaja mreža vsebine EU, podpira slovenske podjetnike in raziskovalce pri povezovanju z izključno tujimi partnerji, ne pa pri poslovnem povezovanju slovenskih podjetij.

Pomoč pri vzpostavljanju stikov

Poleg tega partnerji slovenske mreže pomagajo pri iskanju stikov. Podjetja in raziskovalci lahko prek Kontaktne točke organizirajo sestanke, ki so običajno na sedežu podjetja ali raziskovalne organizacije, kjer jim partnerji EEN predstavijo konkretne aktivnosti in svetujejo, katere so v danem trenutku najbolj primerne.

V mreži EEN delijo svoje aktivnosti v tri sklope. Gre za (1.) vzpostavljanje čezmejnega sodelovanja, za internacionalizacijo, in to s konkretnimi aktivnostmi, ki omogočajo slovenskim podjetjem in raziskovalcem, da najdejo konkretne poslovne partnerje, partnerje za prenos tehnologij in inovacij.

Druga oblika aktivnosti je (2.) individualna pomoč podjetjem v smislu svetovanja o vstopu na tuji trg, dostopu do financ, zaščiti intelektualne lastnine, obdavčitvi v tujini, poslovanju v tujini, energetski učinkovitosti poslovanja, digitalizaciji poslovanja in podobno.

Tretji sklop predstavlja (3.) informiranje o vsebinah EU, relevantnih za podjetja prek dogodkov, objav v eNovicah EEN, tiskanih novicah, na obiskih v podjetjih, pa tudi informiranje o odprtih razpisih, spremembah zakonodaje. V ta sklop spadajo še posvetovanja s podjetji pred oblikovanjem smernic, direktive EU, novosti v poslovanju, energetska učinkovitost, zaščita intelektualne lastnine, dostop do financ in podobno.

Nazaj