Enotna vstopna točka o evropskih sredstvih

Enotna vstopna točka o evropskih sredstvih

Enotna vstopna točka o evropskih sredstvih

09. 11. 2016

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) s 1. septembrom 2016 vzpostavlja brezplačno podporno storitev »Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora«, enotno vstopno točko, mesto, na katerem bi vsem zainteresiranim ciljnim skupinam olajšali iskanje informacij o tem področju, pa tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, Švicarski prispevek), o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev.

Vir in informacije: Delo, 1. 9. 2016, http://www.delo.si/, Avtor: Silva Čeh

Fina EU točka nudi informacije o koriščenju sredstev EU na enem mestu. Kmalu tudi klepetalnica.

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) s 1. septembrom 2016 vzpostavlja brezplačno podporno storitev »Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora«, enotno vstopno točko, mesto, na katerem bi vsem zainteresiranim ciljnim skupinam olajšali iskanje informacij o tem področju, pa tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, Švicarski prispevek), o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev.

Prijavitelji na te razpise seveda že zdaj dobijo razne informacije, a so te objavljene po ministrstvih in drugih službah, saj se velik del razpoložljivih sredstev dodeljuje na podlagi javnih razpisov, ki jih vsebinsko pripravljajo in izvajajo posamezna ministrstva v vlogi posredniških organov oziroma njihova pooblaščena izvajalska telesa.

Informacije in podpora (potencialnim) prijaviteljem so torej v različnih obsegih že zdaj na voljo pri razpisovalcih, ker pa so v veliki meri razpršene, se njihovi iskalci pogosto srečujejo s težavo, kako in kje pridobiti hitre in zanesljive odgovore. V okviru Fine EU točke bodo skušali te zagate čim bolj odpravljati.

Kako deluje Fina EU točka?

Točka deluje brezplačno, v okviru spletne strani in e-naslova: eutocka.svrk@gov.si ter brezplačne telefonske številke: 080 20 23, kjer bosta na telefonska vprašanja od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro (termin se bo prilagajal interesu in željam uporabnikov), odgovarjala dva svetovalca SVRK.

Na Svrku načrtujejo tudi izvedbo spletnih klepetalnic, t. i. »odprto linijo«, kjer bodo odgovarjali na vprašanja, povezana določeno tematiko, ki jo bodo najavili, objavo najpogostejših vprašanj in odgovorov na spletni strani, prav tako pa bodo iskali sinergije z različnimi kontaktnimi osebami pri razpisovalcih ter s pomočjo mreže koordinatorjev po ministrstvih nudili podporo delovanju informacijskega sistema za izvajanje kohezijske politike 2014-2020.

Na Svrku tudi vabijo, da naj jim zainteresirani, ki imajo vprašanje o evropski kohezijski politiki ali mednarodnih finančnih mehanizmih pišejo ali jih pokličejo, da bodo z njihovimi svetovalci prišli do želenih in kot pravijo, zanesljivih, odgovorov.

Z enotno vstopno točko želijo vzpostaviti pregleden, enostaven in učinkovit sistem pridobivanja informacij, ki so hitre, točne, zanesljive in praktično uporabne. Uporabnikom je na voljo svetovanje preko telefona ali elektronske pošte, kar bo nedvomno prispevalo k enostavnejšemu pridobivanju vsebinskih informacij o evropski kohezijski politiki, vključno z evropskim teritorialnim sodelovanjem, kot tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji, ki ne bodo več razdrobljene, temveč zbrane na enem mestu.

Nazaj