Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

19. 07. 2022

Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Objavljeno: Ministrstvo za javno upravo, 15. 7. 2022, https://spot.gov.si/

Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljamo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).

septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

Podrobnejše informacije o uvedbi elektronske vloge ePrijava NPD, so na voljo na spletni strani ZZZS: Prijave nezgod in poškodb pri delu.

Nazaj