ekoKrediti - Spodbuda za vaše okoljske naložbe!

ekoKrediti - Spodbuda za vaše okoljske naložbe!

ekoKrediti - Spodbuda za vaše okoljske naložbe!

24. 09. 2012

Eko sklad ponuja 25 mio EUR sredstev za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ponuja 25 mio EUR sredstev za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:

  • različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
  • naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
  • naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
  • gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
  • energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
  • obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
  • nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
  • ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
  • proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
  • nabavo okolju prijaznih vozil.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski številki: (01) 241 48 20.

Nazaj