Eko učilnica - lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe slovenskega lesa

Eko učilnica - lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe slovenskega lesa

Eko učilnica - lesena učilnica kot primer dobre prakse uporabe slovenskega lesa

05. 09. 2013

Zaradi želje po osveščanju javnosti o vseh prednostih uporabe lesa v javnih objektih se je v letu 2013 razvil projekt Eko učilnica - lesena učilnica kot skupni projekt Srednje lesarske šole Ljubljana, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Les je zaradi svojih številnih lastnosti najbolj primerna izbira za kreiranje zdravega bivalnega okolja, ki vpliva na način življenja in zdravje uporabnika.

Zaradi želje po osveščanju javnosti o vseh prednostih uporabe lesa v javnih objektih se je v letu 2013 razvil projekt Eko učilnica - lesena učilnica kot skupni projekt Srednje lesarske šole Ljubljana, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Pri prenovi obstoječe šolske učilnice na Srednji lesarski šoli Ljubljana so aktivno sodelovali dijaki šole, študenti Oddelka za lesarstvo in slovenska podjetja kot donatorji materiala za prenovo učilnice.

Otvoritev Eko učilnice bo v oktobru, izvedene bodo razne študije vplivov lesa na zdravje, kot primer dobre prakse pa ponuja tudi razvojne možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije in postavitev bivalnih standardov v javnih objektih.

Nazaj