Ekipa EKT na prvi delavnici delovne skupine o ničelnih emisijah združenja TAFTIE - Taskforce Net Zero Emissions

Ekipa EKT na prvi delavnici delovne skupine o ničelnih emisijah združenja TAFTIE - Taskforce Net Zero Emissions

April 2023

Ekipa EKT na prvi delavnici delovne skupine o ničelnih emisijah združenja TAFTIE - Taskforce Net Zero Emissions

Ekipa Enotne točke za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva javne agencije SPIRIT je sodelovala na prvi izmed štirih delavnic TAFTIE Taskforce Net Zero Emissions v organizaciji agencije Technopolis. Delavnica je potekala od 25. in 26. aprila v Amsterdamu.

Prve hibridne in interaktivne delavnice o ničelnih emisijah so se udeležile tudi predstavnice in članice nacionalnih inovacijskih agencij iz Norveške, Avstrije, Finske, Belgije, Estonije, Poljske, Češke, Francije, Nemčije in Združenega kraljestva. Delavnica je bila namenjena strateški usmeritvi in prednostnim nalogam na podlagi izkušenj in potreb agencij članic glede implementacije politik ničelnih emisij. Predvsem pa je bil njen namen okrepiti zmogljivost članic TAFTIE za podporo inovacijam v smeri ničelnih emisij.

Prvi dan delavnice je bil namenjen predstavitvi članic združenja in dobrim praksam na področju obravnave področja ničelnih emisij, raziskavam, analizam in strategijam in ukrepom posameznih članic.        Predstavljeni so bili primer dobre prakse iz Finske in Norveške. Skupni imenovalec obeh dobrih praks je izvajanje inovacijskih politik kot niz raznolikih, a usklajenih aktivnosti.

Drugi dan delavnice je bil posvečen predvsem načrtovanju in podrobnejši opredelitvi prednostnih nalog delovne skupine na tem področju , izboru tem in definiranju ciljev za prihodnje delavnice ter preverjanju mnenja udeležencev o predlaganih usmeritvah.   Vsi udeleženci delavnice so z aktivnim sodelovanjem prek podelitve mnenj, izkušenj in zastavljanjem vprašanj pomembno prispevali k oblikovanju izhodišč za nadaljnje delo.