eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov

eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov

eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov

20. 01. 2020

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list - eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 7. 1. 2020, www.findinfo.si

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list - eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

Po novem bo do eBOL mogoče dostopati preko portala SPOT (eVEM) ali preko vmesnika eBOL in eNDM.

Pomembni datumi za delodajalce: 

  • 1. 1. 2020 - 1. 2. 2020 - prehodno obdobje - delodajalci lahko od 1. 1. 2020 na portalu SPOT (eVEM) že dostopajo do eBOL. Zdravniki bodo v mesecu januarju izdajali e-bolniške liste in jih hkrati tudi še tiskali.
  • Od 1. 2. 2020 - zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno dostopati preko portala SPOT (eVEM).

Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Kako do e-bolniškega lista po novem?

Do e-BOL lahko dostopate preko portala SPOT (eVEM).

Za dostop do elektronskih bolniških listov preko portala potrebujete digitalno potrdilo in v primeru, če niste zakoniti zastopnik, še ustrezno pooblastilo za dostop do eBOL.

Več koristnih informacij na portalu SPOT

Nazaj