Dvojezični spletni portal v pomoč zdajšnjim in potencialnim podjetnikom

Dvojezični spletni portal v pomoč zdajšnjim in potencialnim podjetnikom

Dvojezični spletni portal v pomoč zdajšnjim in potencialnim podjetnikom

15. 12. 2014

Spletni portal Mikrobiz.net na enem mestu ponuja vse potrebne informacije in orodja za ustanavljanje in vodenje manjšega podjetja v Sloveniji ali Italiji. Vse informacije so brezplačno na voljo v slovenščini in italijanščini.

Spletni portal Mikrobiz.net na enem mestu ponuja vse potrebne informacije in orodja za ustanavljanje in vodenje manjšega podjetja v Sloveniji ali Italiji.

Namenjen je predvsem mikro in malim podjetjem ter potencialnim podjetnikom oz. osebam, ki jih podjetništvom zanima. Vse informacije so brezplačno na voljo v slovenščini in italijanščini.

Portal, ki je od leta 2011 zabeležil več kot 225.000 obiskov, od tega prek 29.000 edinstvenih obiskov, je koristen pripomoček pri poslovnem načrtovanju, povezovanju podjetnikov, iskanju podjetniških priložnosti in informiranju podjetnikov. Pri njegovi vzpostavitvi so sodelovali Fakulteta za management Univerze na Primorskem kot vodilni partner projekta, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP), podjetji Plane in Servis ter Slovenski izobraževalni konzorcij.

Mikrobiz.net je sicer nastal v okviru projekta Nuvolak. Ta je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Portal gradijo trije moduli. Prvi obsega bazo znanja, ki ponuja splošne informacije o podjetništvu kot tudi specifične vsebine, ki jih podjetnik potrebuje v času ustanavljanja in vodenja podjetja v Sloveniji ali v Italiji.

Uporabnik lahko na enem mestu dostopa do nasvetov o izbiri organizacijske oblike podjetja, informacij povezanih z ustanavljanjem podjetij v Sloveniji ali v Italiji, informacij o ključnih poslovnih področjih in funkcijah ter o različnih instrumentih za podporo poslovanju in do povezav do drugih spletnih mest. Ob obsežni bazi znanja lahko uporabnik dostopa tudi do podrobnega pregleda podjetniškega okolja v slovensko-italijanskem obmejnem prostoru.

Drugi modul obsega orodja za učinkovito poslovno načrtovanje. Uporabnik lahko izbira med predefinirami oblikami načrtov, ki jih sam spreminja v skladu s svojimi potrebami. Ob vsebinskem načrtu lahko uporabnik enostavno in hitro pripravi tudi finančni načrt. Orodje ga namreč sistematično vodi po posameznih kategorijah finančnega načrta, na podlagi vnesenih podatkov pa pripravi ključne izkaze in kazalnike poslovanja.

Prednost orodja je tudi možnost timskega dela, saj lahko v procesu priprave načrta sočasno sodeluje več uporabnikov, vanj pa so vključeni tudi zunanji svetovalci in mentorji, ki s svojimi komentarji pripomorejo h kakovosti poslovnega načrtovanja.

Tretji steber portala je spletno sejmišče. Na njem lahko uporabniki na enostaven način predstavijo in delijo svoje poslovne ideje in priložnosti, ocenjujejo in komentirajo druge ali o njih obveščajo svoje poslovne partnerje. Je tudi prostor, kjer lahko uporabniki navežejo nove poslovne stike z domačimi in tujimi podjetniki ali potencialnimi investitorji. Povzetki poslovnih idej in priložnosti se avtomatsko prevajajo v italijanski, angleški in slovenski jezik, s čimer so dostopni širši poslovni skupnosti.

Nazaj