Državne spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje

Državne spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje

Državne spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje

07. 12. 2018

V nadaljevanju najdete državne spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Savinjska, oktober 2018, Avtor: Polona Klokočovnik

Državne spodbude za samozaposlovanje

  • Spodbude za mlade podjetnike

Če ste mlajši od 29 let, brez zaposlitve in imate zanimivo poslovno idejo se lahko vključite v program Spodbude za mlade podjetnike. Program vam omogoča pridobitev enkratne nepovratne finančne pomoči v višini 5.000 EUR, pred tem pa morate opraviti usposabljanje v obliki skupinskih srečanj in individualnega svetovanja, v obsegu 70-80 ur. S tem si pridobite različna podjetniška znanja in veščine, na usposabljanjih pa morate biti prisotni vsaj 90% in imeti morate potrjen podjetniški načrt.

Za mlade iz vzhodne regije bo usposabljanja izvajalo podjetje Sun d.o.o., z usposabljanji na OS Celje pa bodo pričeli 8.1.2019, tako da se še lahko pridružite, za program je zelo velik interes.

  • Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene (ob prvem spisu v Poslovni register) in sicer v prvem letu poslovanja v višini 50 % prispevkov in v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Državne spodbude za zaposlovanje

  • Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih napoti ZRSZ. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden, za nedoločen čas.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni.

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

  • Zaposlovanje oseb iz učnih delavnic

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice v višini 4.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden), za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini (4.000 EUR), skupaj torej največ 8.000 EUR.

  • Aktivni do upokojitve

Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in jih ZRSZ napotil k vam. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

  • Zaposli.me 2017/2019

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

  • Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

  • Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 let, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019.

  • Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Če nameravate ali pa ste že zaposlili brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.

  • Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če pa nameravate ali pa ste že zaposlili invalide ali gluhe osebe, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.

Povzeto po ZRSZ: www.ess.gov.si

Nazaj