Državna pomoč zaradi odpovedanih dogodkov

Državna pomoč zaradi odpovedanih dogodkov

Državna pomoč zaradi odpovedanih dogodkov

19. 11. 2021

Sedanje epidemiološke razmere predstavljajo izziv tudi za organizatorje dogodkov. Ob tem velja opozoriti, da je še vedno v veljavi povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturoza najavo dogodkov in vloge za pomoč industriji srečanj, če pride do odpovedi dogodkov ali njihove omejene izvedbe.

Vir in informacije: GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, 9. november 2021, www.gzs.si

Sedanje epidemiološke razmere predstavljajo izziv tudi za organizatorje dogodkov. Ob tem velja opozoriti, da je še vedno v veljavi povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturoza najavo dogodkov in vloge za pomoč industriji srečanj, če pride do odpovedi dogodkov ali njihove omejene izvedbe (povabilo k najavi dogodkov). Pomoč je predvidena za dogodke, ki so načrtovani v obdobju od 1. avgusta do vključno 31. decembra letošnjega leta.

Interventni zakon je namenil delno povračilo stroškov dejavnosti organizacije srečanj in dogodkov, kamor sodita kongresni turizem in organizacija prireditev, koncertov in sejmov ter drugih podobnih dogodkov. Predvidena so povračila v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali omejene izvedbe dogodkov. Skupni stroški dogodka morajo znašati najmanj deset tisoč evrov.

Najavo načrtovanega dogodka je treba poslati najpozneje 15 dni pred izvedbo. Če pride do odpovedi ali izvedbe dogodka v omejenem obsegu, lahko vlogo pošljete najpozneje 30 koledarskih dni po odpovedi ali omejeni izvedbi.

Več

Nazaj