Drugo skupno srečanje 30 malih in srednjih podjetij - ključni mejnik v procesu strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Drugo skupno srečanje 30 malih in srednjih podjetij - ključni mejnik v procesu strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Junij 2023

Drugo skupno srečanje 30 malih in srednjih podjetij - ključni mejnik v procesu strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Konec meseca maja se je 30 MSP (skupaj 75 udeležencev) SKLOPA I 1. roka razpisa “Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 udeležila drugega skupnega srečanja (t. i. sinergijske delavnice).

Prva skupna Sinergijska delavnica predstavlja prvi ključni mejnik 5-mesečnega procesa strateške transformacije poslovanja. Osrednja tema prvega dela delavnice je bila graditev Skupnosti trajnostno in krožno naravnanih podjetij. S podjetji smo izvedli »hitre zmenke« z namenom medsebojnega povezovanja in iskanja skupnih poslovnih priložnosti. V drugem delu smo krepili socialni del trajnostnega poslovanja in sicer skozi tehnike graditve notranje moči vodenja in graditev zaupanja med vodstvom in zaposlenimi. Delavnico smo zaključili z ekipnimi izzivi , kjer so se med sabo pomešali predstavniki različnih podjetij v  10 skupinah in reševali praktične izzive.