Donacije za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023 - dodatno zmanjšanje davčne osnove

Donacije za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023 - dodatno zmanjšanje davčne osnove

Donacije za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023 - dodatno zmanjšanje davčne osnove

23. 08. 2023

Glede na ogromno škodo, ki so jih v letošnjem letu povzročile vremenske ujme, je bil v Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10. 8. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. 8. 2023.

Objavljeno: OOZ Murska Sobota, 18. 8. 2023, www.ooz-ms.si, Avtorica: Renata Stanko, svetovalka SPOT Svetovanje Pomurje

Glede na ogromno škodo, ki so jih v letošnjem letu povzročile vremenske ujme, je bil v Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10. 8. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. 8. 2023.

Zakon med drugim določa Začasni ukrep dodatne olajšave za leto 2023 na področju dodatne olajšave za donacije za leto 2023.

Zakon na tem področju omogoča zavezancem po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) ter zavezanec po Zakonu o dohodnini (v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), ki dosegajo dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, da lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja:

  • za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Na Ministrstvu za finance so odprli posebno proračunsko postavko, kjer bodo zbrana donirana sredstva za odpravo posledic poplav.
Pri nakazilu upoštevajte podatke:

  • Republika Slovenija - proračun: SI56 0110 0630 0109 972
  • Naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
  • SWIFT: BSLJSI2X
  • Namen: Odprava posledic poplav
  • Koda namena: CHAR
  • Sklic za pravne osebe: 18 10995 - 7300000 - 23011223
  • Sklic za fizične osebe: 18 10995 - 7301006 - 23011223
  • Sklic za tuje vlade: 18 10995 - 7311001 - 23011123

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljate dejavnost in ste zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini, uveljavljate dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil. Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023.

***

Projekt »JR podporno okolje 2023« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Nazaj