Dodaten denar za program Zaposli.me

Dodaten denar za program Zaposli.me

Dodaten denar za program Zaposli.me

16. 09. 2014

Zavod za zaposlovanje je za program Zaposli.me, prek katerega lahko podjetja za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih pridobijo subvencijo v znesku pet tisoč evrov, namenil dodatnih 3,8 milijona evrov - skupaj bo torej za ta program na voljo 4,8 milijona evrov.

Zavod za zaposlovanje je za program Zaposli.me, prek katerega lahko podjetja za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih pridobijo subvencijo v znesku pet tisoč evrov, namenil dodatnih 3,8 milijona evrov - skupaj bo torej za ta program na voljo 4,8 milijona evrov. Z dodatnim denarjem naj bi zaposlili skupaj 960 brezposelnih oseb, pogoj pa je, da jih vsaj 30 odstotkov ohrani zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja.

Spremenili so tudi pogoj, tako da bodo po novem subvencijo lahko pridobili delodajalci iz vse Slovenije, in ne le tisti z območij z visoko brezposelnostjo, kot je veljalo do zdaj.

Subvencija v višini pet tisoč evrov je namenjena podjetjem, ki zaposlijo dolgotrajno brezposelne osebe, starejše, mlajše, brez izobrazbe, invalide, pripadnike etnične manjšine Romov in podobno.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila trenutno zaposlenih pri delodajalcu. Torej delodajalci v okviru sklopa A, ki zaposlujejo od enega do pet ljudi, lahko pridobijo največ dve subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo več ljudi, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev (za vsa ta podjetja je javno povabilo odprto le do konca septembra). V sklopu B so podjetja, ki bodo lahko s subvencijo zaposlila do 100 brezposelnih oseb (gre za podjetja, ki so bila v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na nekem območju ustanovljena z namenom oživljanja te dejavnosti), zanje je rok za prijavo do 28. novembra.

Nazaj