Dobro obiskani Dnevi podjetništva

Dobro obiskani Dnevi podjetništva

Dobro obiskani Dnevi podjetništva

10. 10. 2013

Dnevi podjetništva so dvodnevni dogodek z namenom krepitve podjetniške kulture in posredovanjem sodobnega znanja s področja podjetništva.

Dnevi podjetništva 2013, dvodnevni podjetniški dogodek, ki ga že šesto leto tradicionalno organizirata Data d.o.o in Tehnološki park Ljubljana, je znova privabil številne udeležence, željne novih podjetniških znanj.

Na dogodku, ki je potekal 8. in 9. oktobra, so bile predstavljene ključne vsebine podpornega podjetniškega okolja ter izvedene podjetniške delavnice, ki so pritegnile več kot 1.800 udeležencev.

Dnevi podjetništva so dvodnevni dogodek z namenom krepitve podjetniške kulture in posredovanjem sodobnega znanja s področja podjetništva. Udeleženci na njih poglobijo svoja znanja, ozavestijo ključne usmeritve za uspešno podjetniško poslovanje in poglobijo svoje poslovne odnose za bodoča sodelovanja.

V okviru brezplačnih podjetniških delavnic omogočajo bodočim podjetnikom, podjetnikom začetnikom ter podjetnikom v fazi širjenja na tuje trge, dostop do aktualnih podjetniških vsebin, svetovnih trendov ter novih veščin.

Prvi dan je bil posvečen razumevanju poslovnih priložnosti, ki jih za podjetnike omogočajo inovacije, inovacijski ekosistemi in globalne tržne niše. Poudarki so bili še na pridobivanju finančnih virov za razvoj in trženje novih proizvodov, na aktualnih zakonodajnih spremembah, ki se pripravljajo v letu 2014 in marketingu, ki igra vse pomembnejšo vlogo tudi pri uspešnemu podjetniškemu poslovanju.

Tema drugega dne je bila finančno poslovanje podjetij in globalna rast, kjer sta svoje aktivnosti in ukrepe predstavili Spirit Slovenija in Ministrstvo za zunanje zadeve, svoje praktične izkušnje pa sta predstavili tudi dve podjetji iz Tehnološkega parka Ljubljana, XLAB in Diagenomi. Dogodek se je zaključil s predavanji o zaščiti intelektualne lastnine in gradnji lastne blagovne znamke.

Dnevi podjetništva 2013 zaključni dogodek projekta INO 2013, ki se izvaja v okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovaciji, ki ga sofinancira MGRT / SPIRIT in ga izvaja podjetje DATA d.o.o. v sodelovanju s projektnimi partnerji Ljubljanski univerzitetni inkubator in Plan E d.o.o.

Nazaj