Do konca junija predvidoma šest razpisov

Do konca junija predvidoma šest razpisov

Do konca junija predvidoma šest razpisov

26. 06. 2018

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bo do konca junija predvidoma objavljenih šest razpisov s treh področij.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Junij 2018, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Skupno naj bi tako bilo na voljo 29,75 milijona evrov sredstev.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bo do konca junija predvidoma objavljenih šest razpisov s treh področij. Z razpisom s področja lesarstva želijo spodbuditi uvajanje polizdelkov, povezanih storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv. Na razpolago bo 11,8 milijona evrov, višina sofinanciranja pa je v vzhodni regiji 45-odstotna za mala podjetja in 35-odstotna za srednja podjetja. Maksimalna vrednost sofinanciranja je od 300.000 do 2.000.000 evrov.

Pomoč pri iskanju tujih partnerjev

Do konca meseca je predvidena objava Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018. Na razpisu bo na voljo 0,7 milijona evrov za podporo podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov in za podporo pri izdelavi tržnih raziskav in certificiranju proizvodov in procesov.

Do sredstev so upravičena mala in srednje velika podjetja. Ministrstvo bo projekte financiralo do 60-odstotno oz. do maksimalne vrednosti 10.000 evrov na vlogo.

Napovedana je tudi objava razpisa Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4 (2018-2023), katerega vrednost je 2,7 milijona evrov. Sredstva so namenjena spodbujanju povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenosa izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanja stroškov podjetjem in spodbujanja mednarodne aktivnosti. Upravičeni so MSP, skupine podjetij, konzorciji, grozdi, partnerstva. Projekti bodo sofinancirani do višine 50 odstotkov.

Nekaj manj kot 15 milijonov za regionalni razvoj

V okviru Javnega razpisa za podporo socialnim podjetjem v Pomurju za leti 2018 in 2019 bo na voljo 0,2 milijona evrov za razvoj socialnega podjetništva v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja iz Pomurja. Maksimalna vrednost sofinanciranja znaša 25.000 evrov.

V okviru razpisa Podpora malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju bo na voljo 11,2 milijona evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju investicij za povečano rabo obnovljivih virov energije in za doseganje večje energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s turističnimi kapacitetami. Maksimalna vrednost sofinanciranja je med 50 in 200 tisoč evrov.

Objavljen bo tudi razpis Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2018-2020. Vrednost tega razpisa je 3,15 milijona evrov. Sredstva so namenjena razvoju dejavnosti in zaposlovanja v (pred)inkubacijski fazi socialnih podjetjih v obliki mentorskega podpornega okolja. Upravičenci so socialna podjetja in zadruge s statusom socialnega podjetja. Višina sofinanciranja je 100 odstotkov, pri čemer je maksimalna vrednost sofinanciranja 10.000 evrov na podjetje.

Nazaj