Digitalizacija - kako do denarja za digitalizacijo MSP-jev

Digitalizacija - kako do denarja za digitalizacijo MSP-jev

Digitalizacija - kako do denarja za digitalizacijo MSP-jev

28. 09. 2017

2,5 milijona evrov je na voljo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018. Glavni cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti MSP-jev pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in povečanje njihove mednarodne konkurenčnosti.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, September 2017, www.gzs.si, Avtor: Polona Movrin

2,5 milijona evrov je na voljo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018.

Glavni cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti MSP-jev pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in povečanje njihove mednarodne konkurenčnosti.

Kako boste zbrali največ točk?

5 meril bo ključnih pri dodeljevanju sredstev iz javnega razpisa za digitalizacijo MSP-jev. Vsako merilo lahko prinese podjetju, ki se bo prijavilo, največ 20 točk. Maksimalno število zbranih točk je tako 100.

1. Število izvedenih ukrepov

V razpisu je na voljo 6 ukrepov. Več ukrepov bo podjetje vključilo v svojo prijavo, več točk bo dobilo. 20 točk dobi za najmanj 5 ukrepov:

  • Vzpostavitev ali nadgradnja e-izmenjave: med slovenskimi in tujimi podjetji, npr. vzpostavitev lastnega sistema za izdajo in sprejemanje mednarodno standardiziranih e-dokumentov.
  • Digitalizacija nastopov na sejmih: poudarek je na vključevanju podjetij v digitalne sejme, tako imenovane showroome. Podjetje, ki se bo želelo predstaviti na digitalnem sejmu, bo deležno pomoči pri pripravi predstavitve.
  • Spletne strani za tuje trge: pomoč pri pripravi in objavi vsebin, opisa podjetja ter njegovih rešitev na spletu v različnih jezikih. Pomoč pri vzpostavitvi in upravljanju digitalnih kanalov in platform, kot so FB, Twitter, Trip Advisor …
  • Spletne trgovine: vzpostavitev e-trgovine za prodajo v tujini, pomoč pri reševanju pravnih zadev, logistiki, priprava vsebin v različnih jezikih …
  • Produktno-prodajni video: pomoč podjetju pri pripravi videa, od scenarija do izvedbe.
  • Krepitev kompetenc, usposabljanje: usposabljanje vseh zaposlenih na področju industrije 4.0.

2. Reference zunanjega izvajalca

Zunanji izvajalec, ki ga je najelo podjetje, prijavljeno na razpis, mora izkazovati izkušnje s področja vzpostavitve ali nadgradnje e-poslovanja. Imeti mora vsaj tri reference od vključno leta 2013 naprej. Za 8 referenc ali več dobi prijavljeno podjetje 20 točk.

3. Finančna sposobnost podjetja

Pomembna je bonitetna ocena podjetja. 20 točk dobi podjetje z bonitetno oceno A1++ ali A2++.

7,5 milijona evrov bo znašala višina razpisnih sredstev za MSP-je do leta 2022.

4. Tržni potencial podjetja

Delež se izračuna iz evidentiranih čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (na trgu EU in trgih izven EU) v razmerju do celotnih čistih prihodkov iz prodaje. Vseh 20 točk dobi podjetje, katerega tržni potencial znaša od 50 do 100 %.

5. Odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije

Mikro podjetja (do 9 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju operacije sodelovalo vsaj 30 % zaposlenih. Majhna podjetja (od 10 do 99 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju sodelovalo vsaj 25 % zaposlenih. Srednja podjetja (od 100 do 249 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju operacije sodelovalo vsaj 16 % zaposlenih.

Osnovni podatki o javnem razpisu:

Roka za prijavo:

1. rok: 2. 10. 2017

2. rok: 1. 3. 2018

Trajanje: 2017-2018

Cilja razpisa:

- do 2018: podpreti 82 MSP

- do 2023: podpreti najmanj 250 MSP

Razpisana sredstva: 2.500.000,00 EUR

- višina sredstev v 2017: 830.000,00 EUR

- višina sredstev v 2018: 1.670.00,00

Višina sofinanciranja: do vključno 70 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 30.000,00 EUR na podjetje

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 1. 10. 2018

Višina razpisanih sredstev do 2022: 7.500.000,00 EUR

Sofinanciranje bo podeljeno na podlagi pravila de minimis in ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let za enotno podjetje.

Nazaj