»Design Biotop« - Gradnja prihodnosti skozi oblikovalski pogled

»Design Biotop« - Gradnja prihodnosti skozi oblikovalski pogled

»Design Biotop« - Gradnja prihodnosti skozi oblikovalski pogled

08. 11. 2013

»Design Biotop« je izkustveni dogodek, ki se sestoji iz delavnic, diskusij, pogovorov in predstavitev.

Javna agencija SPIRIT Slovenija in društvo Tretaroka ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirajo brezplačni mednarodni izobraževalni dogodek - »Design Biotop«.

»Design Biotop« je izkustveni dogodek, ki se sestoji iz delavnic, diskusij, pogovorov in predstavitev. Fokus Biotopa je gojiti širše družbeno razumevanje in promovirati oblikovalsko miselnost (design thinking mindset), katerega multi disciplinarna narava je usmerjena v sistematično reševanje problemov. Koncept Design Biotopa je v deželi, ki išče nove perspektive in priložnosti pomemben, ker kultivira skupno reševanje problemov. Design Biotop odpira debato o dodani vrednosti in dolgoročnih vplivih na ekonomsko rast, ki jih prinaša implementacija oblikovanja v družbeno zavest.

Da bi razumeli kontekste in vrednost oblikovanja v širšem pomenu, je ključno, da se predstavijo njegove povezave med podjetništvom, ustvarjanjem in oblikovalskimi procesi, izobraževanjem, vodenjem in odločanjem.

Enodnevni izobraževalno izkustveni dogodek Design Biotop bo potekal v Ljubljani, 21. novembra 2013, od 10-17h v Kinu Šiška.

Skozi dogodek bomo predstavili drobec  širšega konteksta oblikovalske miselnosti ter možnosti implementacije v različne družbene sfere ter njene navezave na odločanje in sistemske spremembe. Te spremembe niso mišljene samo v smislu ekonomske rasti, ampak predvsem vodijo v splošno blaginjo in lahko pozitivno vplivajo na mentalno stanje družbe. Dogodek je namenjen vsem, ki v oblikovalski miselnosti  vidijo upanje za boljšo prihodnost in poziva k dialogu.

Biotop predstavlja različne modele, projekte in izkušnje iz tujine, ki lahko služijo kot inspiracija za slovenski miselni preporod v kontekstu potenciala oblikovanja za slovensko blaginjo in ekonomsko rast.

Ugledni gostje iz Finske bodo predstavili primere realnih projektov in izkušenj skozi kratke predstavitve, delavnice in vaje.

Sodelujoče na dogodku se bo spodbujalo k aktivnemu sodelovanju, saj se bodo predavanja in pogovori nadgrajevali v različne vaje, preko katerih bodo udeleženci pridobili praktične in subjektivne izkušnje.

Gostje:

Vsak gost-predavatelj ima svojstven učni pristop in metodologijo. Skupne značilnosti vseh so izkušenjsko oblikovanje, vodenje, raziskovanje in izobraževanje na različnih področjih in delovanje na različnih ravneh odločanja. Vsi gostje so posebni zaradi njihove izjemne sposobnosti komuniciranja in posluha za vse in zaradi njihovih toplih medčloveških odnosov. Njihov povezovalni način dela je bistvenega pomena za napredek in inovativnost, njihova odprta izmenjava znanja pa navdihujoča.

Nazaj