Denar za pot v poslovno odličnost

Denar za pot v poslovno odličnost

Denar za pot v poslovno odličnost

10. 09. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 21. 8. 2018 objavila Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019, v sklopu katerega ima agencija na voljo 160.000 evrov.

Vir in informacije: Dnevnik, 27. 8. 2018, www.dnevnik.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 21. 8. 2018 objavila Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019, v sklopu katerega ima agencija na voljo 160.000 evrov.

Nanj se lahko prijavijo mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo izboljšati konkurenčnost z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Javni poziv je ustrezen za podjetja, ki želijo sistematično pristopiti k doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja, nimajo pa še izkušenj z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM in nimajo izvedene še nobene samoocene zahtevnosti vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.

Prav tako je primeren za podjetja, ki so zadnja tri leta že začela aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja in so v tem času izvedla po modelu EFQM vsaj eno samooceno zahtevnosti vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda. Pa tudi za podjetja, ki najmanj tri leta izvajajo aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja po modelu EFQM in so v zadnjih petih letih izvedla najmanj tri samoocene zahtevnosti vsaj po metodi EFQM matrike poslovne odličnosti

Nazaj