Davčna uprava bo davčne dolžnike razkrila Državnemu zboru

Davčna uprava bo davčne dolžnike razkrila Državnemu zboru

Davčna uprava bo davčne dolžnike razkrila Državnemu zboru

05. 06. 2009

Davčna uprava RS bo Državnemu zboru razkrila vse tiste poslovne subjekte, katerih davčni dolg presega 4000 EUR.

Davčna uprava Republike Slovenije obvešča davčne zavezance, da bodo v skladu s petim odstavkom 23. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) državnemu zboru razkriti vsi tisti poslovni subjekti (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), katerih davčni dolg presega 4.000 EUR.

Davčna uprava bo pripravila poimenski seznam vseh tistih poslovnih subjektov, ki bodo na dan 31.5.2009 izkazovali davčni dolg nad 4.000 EUR in ga posredovala ministrstvu za finance. Vlada ga bo poslala državnemu zboru za razpravo ob poročilu o polletnem izvrševanju državnega proračuna. Prihodnje leto bo državni zbor hkrati s poročilom o izvrševanju državnega proračuna obravnaval spisek davčnih dolžnikov, ki bo pripravljen na presečni datum 31.12.2009. Vsi podatki bodo označeni kot davčna tajnost.

Vir: Služba za odnose z javnostmi, Davčna uprava Republike Slovenije

Nazaj