Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom

Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom

Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom

16. 12. 2019

Po ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljenega za plačilo šteje tudi poraba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 29. 11. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Simona Novak, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, Fincommerce d.o.o.

Po ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljenega za plačilo šteje tudi poraba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Ne glede na navedeno pa se za dobavo opravljeno za plačilo, ne šteje:

  • Brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne prodajajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
  • Dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam (darila manjših vrednosti so tista, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 €).

Če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, davčni zavezanec od darila ne obračuna in ne plača DDV, čeprav je ob nabavi uveljavil vstopni DDV.

Darila, ki jih zagotavlja delodajalec delavcu, se obravnavajo kot bonitete po Zakonu no dohonini (ZDoh-2), potrebno je obračunati kot del plače in obračunati vse prispevke za socialno varnost (od delodajalca 16,1% in od zaposlenca 22,1% od obrutenega zneska vrednosti darila). Poleg tega je treba pri plači za obruten znesek vrednosti darila povečati tudi davčno osnovo za akontacijo dohodnine in plačati akontacijo dohodnine. Dokončna odmera dohodnine, ki je davek na letni osnovi, pa bo izvršena v začetku naslednjega leta.

Darila zaposlencem

Če delodajalec podari delojemalcu darilo, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 15 evrov mesečno in ne sme biti dano vsak mesec.

Darila otrokom decembra

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 evrov. To velja za darilo otroku do starosti 15 let.

Enkratna darila do 42 evrov, ali večkratna, ki v enem koledarskem letu ne presežejo 84 evrov danih eni osebi, so oproščena dohodnine.

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 evrov

Darilo, ki ga da fizična oseba drugi fizični osebi, če znesek ne presega 5.000 evrov, se ne obdavči.

Darilo, če znesek presega 5.000 evrov

Darilo, če znesek presega 5.000 evrov, se obdavči v Republiki Sloveniji po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD) po posebni lestvici.

Darila, ki jih zagotavlja poslovni subjekt drugi fizični osebi, se obravnavajo kot darilo po ZDoh-2, če znesek ne presega 5.000 evrov. Od obrutenega zneska vrednosti darila je potrebno plačati 25% dohodnine. Fizična oseba mora predložiti svoje osebne podatke, tudi davčno številko.

Nazaj