Danes možna oddaja vlog za pridobitev subvencije zaradi visokih cen energentov v 2023

Danes možna oddaja vlog za pridobitev subvencije zaradi visokih cen energentov v 2023

Danes možna oddaja vlog za pridobitev subvencije zaradi visokih cen energentov v 2023

21. 02. 2023

Z 21. februarjem 2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 21. 2. 2023, www.spiritslovenia.si

Z 21. februarjem 2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Spletna aplikacija bo na voljo na tej povezavi: https://jrp.spiritslovenia.si.

Vzpostavljen bo podporni klicni center za tehnično pomoč prijaviteljem pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov, ki bo na voljo med 22. in 28. 2. 2023, in sicer:

  • vsak delovnik od 9. do 17. ure in
  • v soboto od 9. do 13. ure.

Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta še pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Za vsebinska vprašanja bo še naprej na voljo elektronski naslov: energenti2023@spiritslovenia.si.

Sicer pa so na spletni strani SPIRIT Slovenija objavljena navodila, kaj lahko upravičenci pripravijo že pred samo oddajo vloge.

Pred oddajo vloge mora imeti zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. Če gre za skupno zastopstvo, morajo upravičenci poskrbeti za kvalificirana digitalna potrdila vseh zastopnikov. V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpisal vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje (to so količine in cene za referenčno leto 2021 in ocenjene količine in cene za leto 2023).

Ne glede na to, da se v vlogi oddajo ocenjene vrednosti, ki lahko odstopajo od dejanske porabe in cene, pa upravičence opozarjajo, da končna vrednost izplačane pomoči ne more biti višja od zaprošene vrednosti, ki jo je upravičenec oddal v vlogi. V aplikaciji bo upravičenec moral potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz ZGPOPEK in digitalno podpisati vlogo.

Do pomoči za gospodarstvo niso upravičeni mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Poleg tega SPIRIT Slovenija ponovno opozarja, da upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Vendar pa, če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK).

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so zbrane vse potrebne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu na podlagi ZPGOPEK, vključno z odgovori na vprašanja.

Povezava na Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK).

Nazaj