Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC - oddaja izzivov do sredine decembra 2023

AKTUALNO: 5.1.2024 (Javni razpis STKT 2022-2025): PODALJŠAN ZADNJI 4. ROK za SKLOP I - NOVI ROK: 14. 2. 2024!

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC - oddaja izzivov do sredine decembra 2023

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC - oddaja izzivov do sredine decembra 2023

29. 11. 2023

Slovenska podjetja lahko v okviru projekta INDUSAC oddajo enega ali več izzivov, za katerega bodo brezplačno prejela rešitev s strani mednarodnih skupin študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.

Izzivi so lahko iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, obsegajo pa lahko (na primer):

  • prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov)
  • sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti)
  • marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj)
  • razvoj digitalnih platform  (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme)
  • razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje)
  • poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli)
  • drugo

Podjetje s sodelovanjem pridobi rešitev izziva (4-8 tednov), vzpostavi kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope (tudi za morebitno prihodnje sodelovanje) in še dodatno poveča vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem podjetje sodeluje z mednarodno skupino, a pri tem nima finančnih obveznosti do njih.

Izzive se odda preko platforme INDUSAC. Za zasnovo rešitev v prvem krogu (do predvidoma maja 2024) se priporoča čim prejšnja oddaja oziroma do 15. decembra 2023. Oddaja izzivov bo možna tudi po tem datumu, le rešitve bodo zasnovane v kasnejših mesecih.

Več informacij je dostopnih na spletni strani INDUSAC in v razpisu za podjetja, vprašanja pa lahko posredujete na e-naslov: indusac@ijs.si. INDUSAC je mednarodni projekt devetih evropskih partnerjev, ki ga vodi Institut ''Jožef Stefan''.

Nazaj