Anketa o družbenih učinkih

Anketa o družbenih učinkih

Anketa o družbenih učinkih

10. 12. 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravlja »Model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij«.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravlja »Model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij«.

Model bo socialnim podjetjem omogočal samooceno družbenih učinkov za namene poročanja.

Za začetek so raziskovalci pripravili kratko spletno anketo, s katero želijo:

  • identificirati naravo in oblike družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja in
  • preveriti, kakšne so sposobnosti socialnih podjetij za implementacijo merjenja družbenih učinkov.

Anketa traja približno 10 minut, najdete jo na spletni povezavi: www.1ka.si/druzbeniucinki.

Nazaj