Ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti?

Ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti?

Ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti?

26. 04. 2023

Inšpektorat za informacijsko družbo je pretekli teden zavezancem po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij poslal obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na vašem spletišču s pozivom k izjasnitvi ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.

Objavljeno: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, 19. 4. 2023, www.gov.si

Inšpektorat za informacijsko družbo je pretekli teden zavezancem po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij poslal obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na vašem spletišču s pozivom k izjasnitvi ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.

Namen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki je začel veljati pred približno petimi leti, je ureditev ukrepov za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po ZDSMA za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Zavezanci po omenjenem zakonu so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.

ZDSMA se je začel uporabljati:

  • 23. septembra 2019 za druga spletišča (nova spletišča, objavljena po 23. septembru 2018)
  • 23. septembra 2020 za prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23. septembrom 2018
  • 23. junija 2021 za mobilne aplikacije.

Spletišča in mobilne aplikacije morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede dostopnosti:

  • informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
  • zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
  • informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljive;
  • vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Izpolnjevanje zahtev za svoja spletišča in mobilne aplikacije mora zagotavljati zavezanec.

Šteje se, da je vsebina spletišč in mobilnih aplikacij skladna z zahtevami glede dostopnosti, če vsebina spletišč in mobilnih aplikacij zavezanca izpolnjuje zahteve iz standarda SIST EN 301 549 V3.2.1.

V ZDSMA je določeno, da nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena tega zakona opravljajo inšpektorji Inšpektorata za informacijsko družbo, ki je organ v sestavi Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Zavezanci po ZDSMA so bili pozvani, da Inšpektoratu za informacijsko družbo do petka, 21. aprila 2023, sporočijo, ali njihovo spletišče izpolnjuje ali ne izpolnjuje zahteve iz ZDSMA in ali upravljajo, financirajo ali razvijajo mobilno aplikacijo in slednjo navedejo.

Obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav s pozivom k izjasnitvi zavezancev po ZDSMA ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.

Nazaj