Aktualni razpisi v Sloveniji

Aktualni razpisi v Sloveniji

Aktualni razpisi v Sloveniji

06. 07. 2018

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 26. 6. 2018, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Urška Honzak

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!

 • Nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju → Več
 • Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa »Učne delavnice« → Več
 • Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila → Več
 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov → Več
 • Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 → Več
 • Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih → Več
 • Sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 → Več
 • Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018 → Več
 • Usposabljamo lokalno → Več
 • Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih → Več
 • Aktivni do upokojitve → Več
 • Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih → Več
 • P1 plus 2018 - Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere → Več
 • Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji → Več
 • Po kreativni poti do znanja 2017-2020 → Več
 • Usposabljanje na delovnem mestu - mladi → Več
 • Zaposli.me 2017/2019 → Več
 • Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 → Več
 • Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva → Več
 • Javno povabilo »Delovni preizkus« → Več
 • Program »Usposabljanje na delovnem mestu« → Več
 • Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9 → Več
 • Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda → Več
 • Spodbude za trajno zaposlovanje mladih → Več
 • Ugodni krediti SID banke - podaljšanje → Več
 • Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1 → Več

Več o javnih razpisih najdete tukaj.

Nazaj