Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje

Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje

Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje

28. 09. 2012

Trenutno je v okviru Zavoda aktualnih 8 programov.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje želi s programi Evropskega socialnega sklada pomagati pri iskanju zaposlitve, usposabljanju, zaposlovanju in samozaposlovanju. Trenutno je v okviru Zavoda aktualnih 8 programov.

1.) Zaposli.me

Program Zaposli.me je namenjen težje zaposljivim in omogoča iskalcem zaposlitev za najmanj eno leto pri tržnih delodajalcih. Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, zaposlenemu pa je zagotovljena plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja.

2.) Prvi izziv

Program Prvi izziv je namenjen tistim, ki še niste dopolnili 30 let. Program vam omogoča zaposlitev za najmanj petnajst mesecev, skupaj s trimesečno poskusno dobo. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Zagotoviti vam morajo plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

3.) Priložnost zame

V okviru programa vam je omogočena redna zaposlitev za najmanj leto in pol pri neprofitnih delodajalcih. Pred tem pa še praktičen preizkus na delovnem mestu pri istem delodajalcu.

4.) Usposabljanje na delovnem mestu

S pomočjo programa lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.

5.) Institucionalno usposabljanje

V okviru programa vam je omogočeno različno usposabljanje za opravljanje konkretnih del in nalog. Tako pridobite dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu. S tem si povečate svoje zaposlitvene možnosti.

6.) Priprave na NPK/TPK

  • Preverjanje in potrjevanje NPK/TPK: Program omogoča preverjanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje, pridobite javno veljavno potrdilo ali spričevalo. To dokazuje, da ste usposobljeni za opravljanje poklica ali poklicnih nalog. Potrdilo pridobite za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), spričevalo pa za temeljno poklicno kvalifikacijo (TPK).
  • Priprave na NPK/TPK: Priprave na ugotavljanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. To možnost imate, če se pokaže, da vaša usposobljenost ni zadovoljiva, zato morate pridobiti potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.
  • Strokovna pomoč: Spremljanje in usmerjanje na vaši poti za pridobitev usposobljenosti.

7.) Usposabljanje Za Pokolpje

Če živite v Pokolpju, vam s praktičnim usposabljanjem pomagajo prepoznati vaša znanja in veščine, izdelati karierni načrt, spoznati trg dela in skrite zaposlitvene priložnosti ter se povezati z delodajalci.

8.) Spodbujanje samozaposlovanja

V okviru programa lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev, če ste opravili priprave na samozaposlitev in se boste samozaposlili v 60-ih dneh po zaključenih pripravah. Program vam omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo uresničiti vašo poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev. Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite presojo svoje poslovne ideje in opravite brezplačno delavnico za samozaposlitev. Samozaposliti se morate v 60-ih dneh po zaključku delavnice.

Več

Nazaj