Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

30. 04. 2018

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 19. 4. 2018, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Urška Honzak

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!

Aktivni do upokojitve

Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. junija 2020 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: 14 milijonov EUR

Več informacij

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Rok: 20. maj 2018, 20. junij 2018, 20. julij 2018, 2. september 2018 in 20. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 6.250.102,68 EUR

Več informacij

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019

Rok: 9. maj 2018

Višina razpisanih sredstev: 1.699.997,95 EUR

Več informacij

P1 plus 2018 - Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Rok: Javni razpis je odprt do 15. oktobra 2018 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so: 1. maj, 15. maj, 1. junij, 15. junij, 1. julij, 1. september, 15. september, 1. oktober, 15. oktober 2018.

Višina razpisanih sredstev: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Več informacij

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Rok: 25. maj 2018 do 24. ure

Višina razpisanih sredstev: do vključno 5.000.000 evrov

Več informacij

Natečaj Blockchains for Social Good

Rok: 25. junij 2019

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov evrov

Več informacij

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok: 1. maj 2018, 1. junij 2018, 1. julij 2018, 1. september 2018 in 1. oktober 2018

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 evrov, od tega Maribor z okolico 4.220.000 evrov, Pomurje 3.240.000 evrov, Pokolpje 2.590.000 evrov, Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.950.000 evrov.

Več informacij

Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Rok: 23. november 2018 za drugo odpiranje; 22. november 2019 za tretje odpiranje

Višina razpisanih sredstev: največ do 7.298.199,90 EUR

Več informacij

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi

Rok: do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. novembra 2018 do 12. ure

Višina razpisanih sredstev: 2.620.420 evrov

Več informacij

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Rok: drugo odpiranje 15. maj 2018

Višina razpisanih sredstev: 1.900.000 evrov

Več informacij

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za razvojne projekte na področju gospodarstva na območju Goriške

Rok: 11. maj 2018 in 31. avgust 2018 oziroma do porabe sredstev.

Višina razpisanih sredstev: 250.000 EUR

Več informacij

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Goriške

Rok: 11. maj 2018 in 31. avgust 2018 oziroma do porabe sredstev.

Višina razpisanih sredstev: 750.000 EUR

Več informacij

Javno povabilo za izbor programov javnih del 2018

Rok: do porabe razpisanih sredstev, najkasneje do 30. aprila 2018 do 13. ure

Višina razpisanih sredstev: 25 milijonov evrov

Več informacij

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Rok: do objave zaključka v Uradnem listu Rs

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon evrov

Več informacij

Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Rok: do porabe sredstev, najdlje do 30. aprila 2018 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: 1,2 milijona evrov

Več informacij: za iskalce zaposlitve, za delodajalce

Zaposli.me 2017/2019

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do vključno 14.45

Višina razpisanih sredstev: okvirno 50.935.681,00 evrov.

Več informacij

Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2

Rok: 12. september 2018, 12. september 2019

Višina razpisanih sredstev: 17.075.000,00 evrov.

Več informacij

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Rok: 10. september 2018 in 11. marec 2019

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov evrov

Več informacij

Javno povabilo Delovni preizkus

Rok: 31. julij 2018

Več informacij

Program Usposabljanje na delovnem mestu

Rok: 30. november 2018

Višina razpisanih sredstev: 7,37 milijona EUR

Več informacij

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9

Rok: 11. maj 2018, 24. september 2019

Višina razpisanih sredstev: 30 milijonov evrov

Več informacij

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Rok: do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS

Višina razpisanih sredstev: 300 tisoč evrov

Več informacij

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: okvirno 27.733.520,00 evrov.

Več informacij

Ugodni krediti SID banke - podaljšanje

Rok: MSP6–MSP7: 31. oktober 2018

Več informacij

Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1

Rok: 15. maj 2018 in 15. maj 2019

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon EUR

Več informacij

Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Rok: 7. junij 2018

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR

Več informacij

Nazaj