Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. 04. 2016

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov. Ta sredstva bodo na voljo slovenskemu gospodarstvu v obliki povratnih in nepovratnih sredstev.

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov. Ta sredstva bodo na voljo slovenskemu gospodarstvu v obliki povratnih in nepovratnih sredstev.

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov je iz programskega obdobja 2007-2013 razpisanih še za 114.500.000 evrov sredstev, in sicer v obliki mikrokreditov in garancij (povratna sredstva).

V letu 2016 bo razpisanih za 96.366.000 evrov nepovratnih sredstev iz EU skladov, od tega ministrstvo predvideva v letu 2016 za cca 29.000.000 evrov izplačil. Ostala razpisana sredstva se bodo izplačevala v skladu z razpisi v naslednjih letih.

Dodatno bodo razpisali za 122.668.000 evrov integralnih sredstev skupaj (57.946.000 evrov nepovratnih in 64.722.000 evrov povratnih sredstev).

Seznam razpisov, ki jih ministrstvo načrtuje v letu 2016, si lahko ogledate tukaj.

Nazaj