800 milijonov EUR za MSP v razpisu 7. okvirnega programa

800 milijonov EUR za MSP v razpisu 7. okvirnega programa

800 milijonov EUR za MSP v razpisu 7. okvirnega programa

23. 07. 2010

Evropska komisija je napovedala nov razpis v sklopu 7. Okvirnega programa v vrednosti 6,4 milijarde evrov.

Evropska komisija je napovedala nov razpis v sklopu 7. Okvirnega programa v vrednosti 6,4 milijarde evrov. Od omenjenega zneska bo največ pozornosti namenjene MSP-jem, ki so nosilci evropskega sistema inovacij in predstavljajo 99 % vseh evropskih podjetij. MSP bodo dobila skoraj 800 milijonov EUR, prvič pa bodo uvedeni namenski proračuni za nekatera področja. Sodelovanje MSP bo moralo na primer pri zdravstvu, na znanju temelječem bio-gospodarstvu, okolju in nanotehnologijah dosegati 35 % skupnega proračuna pri določenem številu tem.

Več informacij http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm in pri Evropski komisiji (predstavništvo v Republiki Sloveniji).

Nazaj