800.000 evrov spodbud za financiranje storitev pri vstopnih točkah Vem

800.000 evrov spodbud za financiranje storitev pri vstopnih točkah Vem

800.000 evrov spodbud za financiranje storitev pri vstopnih točkah Vem

23. 06. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 10. junija 2016 objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«. Za razpis, ki je odprt do 8. julija 2016, je na voljo 800.000 evrov.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 10. junija 2016 objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«. Za razpis, ki je odprt do 8. julija 2016, je na voljo 800.000 evrov.

Z razpisom želi agencija zagotoviti kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve Vem za spodbujanje podjetništva za celotno območje Slovenije.

Storitve Vem tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Storitve vstopnih točk Vem so namenjene potencialnim podjetnikom in malim srednjim podjetjem. Cilj javnega razpisa je tako povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

Nazaj