40 milijonov Mariboru

40 milijonov Mariboru

40 milijonov Mariboru

11. 07. 2016

Vlada je 23. junija 2016 potrdila spremembe programov za spodbujanje konkurenčnosti problemskih območij z visoko brezposelnostjo Pokoplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter Maribor s širšo okolico. Za Maribor z okolico je tako na primer finančni obseg programa povečala z 32 milijonov na 40 milijonov evrov, pri čemer je večji poudarek dala povratnim sredstvom.

Vir in informacije: STA, 23. 6. 2016, http://www.sta.si/

Vlada povišala sredstva za pomoč mariborskemu problemskemu območju

Vlada je 23. junija 2016 potrdila spremembe programov za spodbujanje konkurenčnosti problemskih območij z visoko brezposelnostjo Pokoplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter Maribor s širšo okolico. Za Maribor z okolico je tako na primer finančni obseg programa povečala z 32 milijonov na 40 milijonov evrov, pri čemer je večji poudarek dala povratnim sredstvom.

Obseg nepovratnih sredstev se tako zmanjšuje na 16,8 milijona evrov, obseg povratnih sredstev pa povečuje na 23,2 milijona evrov, kar sledi splošni usmeritvi vlade na področju spodbujanja razvoja, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

Ohranjajo se obstoječi instrumenti za spodbujanje konkurenčnosti, uvajajo pa tudi novi glede na razpoložljiva sredstva, prioritete vlade ter glede na aktualne potrebe območja.

Razlogi za spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico 2013-2018 so povezani tudi z zagotavljanjem njegovega nemotenega nadaljevanja izvajanja. Načrtovanje sredstev za obdobje od 2016 do 2018 se tako usklajuje s sprejetima proračunoma ter z dosedanjo realizacijo programa. Poleg tega je novo večletno finančno obdobje 2014-2020 po prepričanju vlade nova priložnost za vključitev evropskih skladov v izvajanje programa.

Vlada je že 19. maja sprejela sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za območja Pokolpja, Maribora s širšo okolico in Hrastnika, Radeč ter Trbovelj, v okviru katerega je za bolj enotno izvajanje programov določila tudi standardni nabor instrumentov.

Vlada je sprejela tudi dodatne začasne ukrepe za Pokolpje in območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter razvojne podpore za ti dve območji podaljšala do konca obdobja 2014-2020. V program za Pokolpje je tokratnimi spremembami dodala nabor novih instrumentov.

Finančni okvir programa je sestavljen iz 20,1 milijona evrov iz bilance A in 23,8 milijona evrov iz bilance B, 0,6 milijona evrov pa predstavljajo sredstva EU. Višina integralnih nepovratnih sredstev ostaja 20 milijonov evrov.

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje je za obdobje 2013-2018 predvideval skupni finančni obseg 13,4 milijona evrov. Ob podaljšanju programa do 2020 se skupni obseg sredstev zvišuje na 29 milijonov evrov, pri čemer znaša obseg nepovratnih oblik financiranja 10,4 milijona evrov, obseg povratnih oblik financiranja pa 18,6 milijona evrov.

Nazaj