34,8 milijona evrov novih finančnih sredstev za uvajanje okoljskih rešitev na trg

34,8 milijona evrov novih finančnih sredstev za uvajanje okoljskih rešitev na trg

34,8 milijona evrov novih finančnih sredstev za uvajanje okoljskih rešitev na trg

11. 05. 2012

Evropska komisija je objavila razpis v višini 34,8 milijona evrov za ekološke inovativne projekte. Razpis je odprt do 6. septembra 2012, za financiranje pa bo izbranih približno 50 projektov.

Evropska komisija je objavila razpis v višini 34,8 milijona evrov za ekološke inovativne projekte. Podjetja in podjetniki iz vse Evrope lahko zaprosijo za finančna sredstva, ki bodo pomagala pri uvajanju novih okoljskih projektov na trg. Razpis je odprt za ekološke inovativne proizvode, metode, storitve in postopke, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, ali ki prispevajo k optimalni uporabi virov. Razpis je odprt do 6. septembra 2012, za financiranje pa bo izbranih približno 50 projektov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem povedal: „V preteklih štirih letih je s pomočjo programa za konkurenčnost in inovativnost na področju ekoloških inovacij prišlo na trg več kot sto inovativnih okolju prijaznih proizvodov. Program prikazuje, kako lahko podjetja spodbujajo rast naših gospodarstev na okoljsko trajnosten način, če imajo ustrezno podporo. Zlasti želim k prijavam za financiranje vzpodbuditi mala in srednje velika podjetja, ki imajo ključno vlogo pri spodbujanju gospodarstva EU in so lani predstavljala več kot 65 % prijav.“

Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij: 

  • recikliranje materialov,
  • vodo,
  • trajnostne gradbene proizvode,
  • okolju prijazna podjetja ter
  • sektor hrane in pijače.

Razpis je namenjen predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki so razvila inovativne okolju prijazne proizvode, postopke ali storitve in imajo težave pri uveljavljanju na trgu. Razpis nudi sofinanciranje do 50 % stroškov projekta in bo letos verjetno podprl približno 50 novih projektov.

Več informacij o razpisu.

Trenutno je na začetek izvajanja pripravljenih okoli 50 projektov iz lanskoletnega razpisa, medtem ko več kot 140 projektov že poteka. Primeri sedanjih shem vključujejo pretvorbo starih zavrženih televizorjev v ploščice, nove mehanizme ločevanja odpadkov, inovativno ekološko embalažo za mleko in novo metodo za recikliranje tkanin. Ozadje Ekološke inovacije se financirajo preko programa za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and Innovation Programme – CIP), njihov proračun za obdobje med letoma 2008 in 2013 pa znaša približno 200 milijonov EUR.

Več informacij o ekoloških inovacijah v okviru CIP.

Primeri preteklih uspešnih projektov - pretvorba televizorjev v ploščice:

Nazaj