3. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

3. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

3. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

20. 06. 2012

Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 4.357.940,34 EUR. Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo po petih dneh od objave javnega povabila do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013.

Sklad za razvoj kadrov in štipendije je 15. junija 2012 objavil 3. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let. Z javnim povabilom želijo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

V okviru posamezne ponudbe lahko delodajalec zaprosi za sofinanciranje več različnih usposabljanj in za več zaposlenih. Zgornja vsota sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja, in sicer se giblje od štiri tisoč za mikro podjetja do 30 tisoč evrov za velika podjetja. Znotraj teh zneskov lahko podjetje pridobi sofinanciranje do največ 700 evrov na posameznega zaposlenega.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 4.357.940,34 EUR.

Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo po petih dneh od objave javnega povabila do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Dodatne informacije: Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Nazaj