185 milijonov evrov za razvojne centre slovenskega gospodarstva

185 milijonov evrov za razvojne centre slovenskega gospodarstva

185 milijonov evrov za razvojne centre slovenskega gospodarstva

30. 07. 2010

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za vzpostavitev razvojnih gospodarskih središč, s katerim želi država vzpodbuditi tehnološki preboj gospodarstva.

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za vzpostavitev razvojnih gospodarskih središč, s katerim želi država vzpodbuditi tehnološki preboj gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih. Gre za podporo projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogočajo razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo skupine podjetij, ki bodo skupaj vzpostavile razvojne centre na posameznih tehnoloških področjih. Poleg najboljših projektov razvojnih središč na regionalni ravni bodo izbrani (in sofinancirani) tudi najboljši projekti v posameznih industrijskih sektorjih:

  • avtomobilske industrije,
  • elektroindustrije in elektronike,
  • energetike,
  • farmacije in biotehnologije,
  • informacijsko komunikacijske tehnologije,
  • lesno predelovalne industrije,
  • logistike in novih materialov;

Sredstva v okviru javnega razpisa znašajo 185.274.533 evrov, od tega je vsaj 30 milijonov evrov namenjenih za projekte v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Za industrijske sektorje in regionalna središča na nacionalni ravni pa je namenjenih 155.274.533 evrov.

Rok za oddajo vlog je 15. november 2010. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=878.

 

Nazaj