13 novih podjetij na pot trajnostne transformacije

13 novih podjetij na pot trajnostne transformacije

13 novih podjetij na pot trajnostne transformacije

22. 02. 2021

Na pot trajnostne transformacije se pod okriljem SPIRIT Slovenija v letošnjem februarju podaja 13 novih podjetij, ki so se z vlogami in predstavitvijo pred strokovno komisijo v okviru 4. razpisnega roka izkazala s svojimi idejami in odločenostjo.

Vir in informacije: www.podjetniski-portal.si

Na pot trajnostne transformacije se pod okriljem SPIRIT Slovenija v letošnjem februarju podaja 13 novih podjetij, ki so se z vlogami in predstavitvijo pred strokovno komisijo v okviru 4. razpisnega roka izkazala s svojimi idejami in odločenostjo.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa opredeljuje pogoje, strukturo in kriterije za podjetja, ki so sprejeta v enoletni, celostno oblikovani program trajnostne strateške transformacije poslovanja in jim je dodeljena tudi finančna spodbuda. Izbor podjetij ni naključen - v program se vključijo podjetja, ki so motivirana za potrebne spremembe, verjamejo v načela trajnostnega poslovanja in so odločena varovati trajnostne vrednote.

Novih 13 podjetij, različnih velikosti in branž, predstavlja četrto od petih skupino znotraj okvira 60 podjetij, kolikor jih celoten program predvideva do zaključka financiranja. Doslej vključenih je bilo v treh ciklih 38 podjetij, prvih 13 pa je konec leta 2020 že zaključilo celovit enoletni proces, ki je skrbno spremljan s strani ekspertne skupine SPIRIT Slovenija ter sofinanciran s strani EU skladov.

O izkušnjah, dognanjih in dosežkih podjetij skozi procese v programu trajnostne transformacije poročamo v rubriki Izkušnje v praksi.

Zadnji razpisni rok omenjenega javnega razpisa se izteče 23. aprila 2021. Sredstva v zadnjem razpisnem roku so na voljo izključno za podjetja Vzhodne kohezijske regije.

Seznami vseh doslej vključenih podjetij in višine sofinanciranja so javno objavljena.

Nazaj