1,5 milijona evrov za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije v 2023 in 2024

1,5 milijona evrov za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije v 2023 in 2024

1,5 milijona evrov za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije v 2023 in 2024

20. 04. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek, 14. aprila 2023 objavilo Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije. Vrednost javnega razpisa znaša 1,5 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 17. maj 2023.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 17. 4. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek, 14. aprila 2023 objavilo Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije. Vrednost javnega razpisa znaša 1,5 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 17. maj 2023.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja sektorja socialne ekonomije in projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom v Sloveniji. Podprli bodo projekte, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti ter bodo na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030.

Javni razpis omogoča prijavo vsem subjektom socialne ekonomije, ki so usmerjeni v reševanje družbenih in okoljskih problemov, ponovno vlagajo dobiček in presežke prihodkov v izvajanje dejavnosti v interesu javnem interesu ali interesu širše skupnosti ter sledijo modelom demokratičnega in ali participativnega upravljanja. Gre za prvi tovrstni razpis za podporo razvoja socialne ekonomije v Sloveniji po letu 2016.

Projekte lahko prijavijo oziroma izvajajo prijavitelji samostojno ali v partnerstvu z največ enim projektnim partnerjem. Prijavitelji, ki še niso registrirani kot socialno podjetje oziroma zadruga, morajo ob zaključku projekta oblikovati nov poslovni subjekt, in sicer zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.

Z razpisom bodo sofinancirali stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 odstotkov stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 150.000 oziroma najmanj 75.000 evrov za posamezen projekt. Sredstva so na voljo v letih 2023 in 2024.

V Evropski uniji subjekti socialne ekonomije po ocenah Evropske komisije zaposlujejo približno 6,5 odstotka delovno aktivnega prebivalstva in ustvarijo 8 odstotkov celotnega bruto družbenega proizvoda (BDP) unije. V Sloveniji so številke bistveno nižje, saj sektor trenutno zaposluje zgolj 0,2 odstotka delovno aktivnega prebivalstva ter prav toliko tudi prispeva k BDP. Zato v Sloveniji obstaja velik potencial za razvoj sektorja socialne ekonomije in zmanjšanje zaostanka na področju socialne ekonomije za povprečjem držav članic unije.

Slovenija ima bogato in dolgo zgodovino zadružništva. Želijo pa ga še okrepiti, saj se je v svetu izkazalo kot ena izmed najbolj trpežnih in trajnostnih oblik gospodarjenja, ki je odporna tudi proti zunanjim šokom, kot so na primer ekonomske krize. Z razpisom želijo spodbuditi razvoj zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji, ki delujeta po trajnostnih modelih, ustvarjata družbene učinke ter prispevata k razvoju socialnih inovacij. Zato je usmerjen v podporo tistih projektov, ki bodo v slovenskem prostoru oblikovali rešitve, ki so osredotočene na ključne družbene izzive.

Nazaj