Za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih 2,8 milijona evrov

26. 07. 2019

Vir in informacije: STA, 5. 7. 2019, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 5. julija 2019 objavila razpis z naslovom: »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«.

Z njim želi spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Okvirna višina sredstev je 2,8 mio EUR, rok za oddajo vlog je 5. oktober 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo podjetja pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Več o javnem razpisuNazaj