Vlada sprejela predlog novele zakona o spodbujanju investicij

Vlada sprejela predlog novele zakona o spodbujanju investicij

Vlada sprejela predlog novele zakona o spodbujanju investicij

28. 02. 2024

Objavljeno: STA, 22. 2. 2024, www.sta.si

Vlada je 22. februarja 2024 sprejela predlog novele zakona o spodbujanju investicij, po katerem bi spodbudo lahko prejela tudi podružnica tujega podjetja, registrirana najpozneje v trenutku izplačila spodbude. Ukrep po navedbah vlade predstavlja korak k debirokratizaciji in pomeni dodatno spodbudo tujim investitorjem za investicije v Sloveniji.

Predlog novele, ki sledi spremembam evropske zakonodaje, vključuje nekatere izraze, na podlagi katerih je jasno, da lahko investitor vlogo za investicijsko spodbudo odda tudi, ko v Sloveniji še nima registrirane gospodarske družbe ali podružnice tujega podjetja. Pogoj je, da bodisi gospodarsko družbo bodisi podružnico v Sloveniji registrira najpozneje v trenutku izplačila spodbude, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Možnost ustanovitve in pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja bi po predlogu veljala zgolj za gospodarske družbe s sedežem v državah  Za druge investitorje s sedežem v tretjih državah bo še vedno veljalo, da morajo pred EU. izplačilom spodbude v Sloveniji ustanoviti oziroma registrirati gospodarsko družbo.

Na podlagi sprememb uredbe  se na seznam dejavnosti, ki se jim ne dodelijo spodbude za investicije po zakonu, EU dodata sektor lignita in sektor širokopasovnih povezav. Poleg proizvodnje in distribucije energije, za kar spodbud že doslej ni bilo dovoljeno dodeliti, po novem dodatno spodbude niso dovoljene tudi za shranjevanje in prenos energije. Dejavnosti ladjedelništva in industrije sintetičnih vlaken pa se skladno z zakonskim predlogom odstranita s seznama dejavnosti, za katere se spodbude ne dodelijo.

Evropska pravila po novem tudi ne dovoljujejo več spodbud za projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Poleg tega zakon izključuje spodbude za ukrepe pomoči, ki upravičencem omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah EU.

Predlog novele zakona poleg tega po navedbah vlade na novo določa pravila za vodenje in hrambo dokumentacije, povezane z dodeljevanjem spodbud po zakonu. Javna agencija  za spodbujanje investicij, podjetništva in RS internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bi po predlogu kot dajalca spodbud vodila podrobno evidenco z informacijami in dodatno dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz zakona in evropske uredbe. Evidence se hranijo deset let od dneva dodelitve spodbude ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme investicij.

Nazaj