Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023 - pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023 - pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023 - pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

08. 05. 2023

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Objavljeno: SPOT svetovanje Goriška, 5. 5. 2023, avtor: Aleš Bajec, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2022 znaša 2.024,03 eur; v nadaljevanju: PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2023:

Vrste zavarovancev

 

Stopnja/osnova

Znesek prispevka od

1. 1. do

31. 12. 2023

Način plačevanja prispevka

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

0,53 % od PP

in

6,36 % od 25 % PP

10,73  EUR

in

32,18  EUR

mesečno

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

0,53 % od PP*5/12

in

6,36 % od 25 % PP*5/12

4,47 EUR

53,64 EUR

in

13,41 EUR

160,92 EUR

mesečno ali

enkrat letno

mesečno ali

enkrat letno

Zavarovanci iz 1., 3., 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

0,30 % od PP

6,07 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

0,40 % od PP

8,10 EUR

enkrat letno

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku

V Uradnem listu RS, št. 30/2023, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2023 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi prispevkov

Znesek od

1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Znesek od

1. 4. 2023 dalje

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.)

3. člen

8,23 EUR mesečno

8,46 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi)

4. člen

12,31 EUR

letno

12,65 EUR

letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep)

5. člen

16,39 EUR mesečno

16,85 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)

6. člen

41,04 EUR mesečno

42,19 EUR mesečno

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)

7. člen

205,20 EUR letno

ali

17,09 EUR mesečno

210,95 EUR letno

ali

17,57 EUR mesečno

- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)

8. člen

4,07 EUR

letno

4,18 EUR

letno

Spremljajte novice na spletni strani SPOT Goriška.

Nazaj