Objavljen razpis sklada za pomoč MSP na področju intelektualne lastnine za leto 2023

30. 01. 2023

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za leto 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, za katero lahko zaprosijo MSP s sedežem v Evropski uniji (EU). Potekalo bo v obliki vrednotnic:

  • vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
  • vrednotnica 2: varstvo znamk in modelov v EU in zunaj EU.

Urad za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2023 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji podobno storitev izvaja brezplačno. (Prva informacija o intelektualni lastnini - Prva i).

Skupni proračun, ki je v letu 2023 na voljo za sofinanciranje dejavnosti na področju vrednotnic 1 in 2, je 25 milijonov evrov. Vsako MSP lahko zaprosi za eno vrednotnico na posamezno vrsto dejavnosti intelektualne lastnine v okviru pravil in omejitev financiranja iz razpisa.

Na področju znamk in modelov je najvišji znesek pomoči do 1000 evrov na upravičenca, uporabljale pa se bodo naslednje stopnje sofinanciranja:

  • varstvo znamk in modelov v EU (prijave na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU): 75 % povračilo upravičenih pristojbin,
  • varstvo znamk in modelov zunaj EU (mednarodne prijave): 50 % povračilo upravičenih pristojbin.

MSP s sedežem v EU lahko preko razpisa za zbiranje predlogov zaprosijo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine. Razpis bo predvidoma dopolnjen v marcu, takrat pa bo na voljo tudi finančna pomoč za patente in rastlinske sorte.

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.Nazaj