Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

04. 06. 2019

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 20. 5. 2019, www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS in na spletnih strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Predvideva se sofinanciranje 27 projektov in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 9 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša največ 17.864.028,00 EUR.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.Nazaj