4. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo

24. 04. 2019

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., 9. 4. 2019, www.mpik-koroska.si

RRA Koroška d.o.o. razpisuje 4. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo.

Namen natečaja je poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da se s predanim delom nosilcev idej in ob pomoči podjetniških podpornih institucij ter mentorjev razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami.

Končni cilj je nastajanje novih, kvalitetnih delovnih mest v podjetništvu, obenem pa razvoj podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Prijaviteljem na 4. MPIK Natečaj je na voljo nagradni sklad v vrednosti več kot 18.000 €:

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je 8. maj 2019 do 24:00 ure.

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo v prvi polovici junija 2019 na posebni prireditvi. Rezultati natečaja bodo po razglasitvi objavljeni na spletni strani MPIK: www.mpik-koroska.si, sodelujoči pa bodo o tem obveščeni tudi po e-pošti.

Dodatne informacije in prijaveNazaj