Koledar poročanja v juliju 2014

Koledar poročanja v juliju 2014

08. 07. 2014

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 27. 6. 2014

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v mesecu juliju 2014 ne smete zamuditi!

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2014 in trimesečno obdobje april – junij 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2014 in trimesečno obdobje april - junij 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od april do junij 2014

Do 15. 7.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za junij 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za junij 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za junij 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juniju 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od april do junij 2014

Do 18. 7.

 • Na dan izplačila dohodkov - Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2014
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2014
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2014
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2014
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2014
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2014
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2014
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2014

Do 21. 7.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2014
 • Obrazec DDV-O za junij 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2014 (op. plačilo DDV je 31. 7.)

Do 25. 7.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 18. 7.)

Do 30. 7.

 • Rok za doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2013 za informativne izračune z dne 30.5. 2014, če ugovor ni bil vložen

Do 31. 7.

 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2014 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2014
 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2014 in za obdobje april do junij 2014
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za junij 2014
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2014
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2014 izplačani samostojno
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2014
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2014 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2013 - razen posameznih skupin zavezancev (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2013)
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj