Kaj prinašajo e-računi

Kaj prinašajo e-računi

24. 06. 2014

Vir in informacije: Finance, 13. 6. 2014, www.finance.si, Avtor: Tatjana Horvat

Različne prihranke, večji pregled nad stroški podjetja in plačili kupcev. Bolj pregledno in učinkovito je spremljanje likvidnosti, plačilne sposobnosti ter obratnega kapitala nasploh.

Če vaše podjetje v Sloveniji posluje z javnim sektorjem (posredni in neposredni proračunski uporabniki), mu boste morali po 1. januarju 2015 izstaviti e-račun na predpisan način. E-račune nekatera podjetja že uporabljajo, zahteve zakonodaje bodo krog uporabnikov še povečale. Med njimi so ministrstva, občine, sodišča, vladni uradi, šole, vrtci, zdravstveni domovi, bolnišnice, kulturni zavodi, krajevne skupnosti, razne agencije in drugi.

E-računa v Sloveniji ne boste mogli poslati proračunskemu uporabniku neposredno, temveč prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, in ponudnikov procesne obdelave podatkov, s katerimi ima uprava za javna plačila (UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov, ali spletnega portala UJP.

Kakšni so prihranki

Eden izmed glavnih razlogov za poslovanje z e-računi je varstvo okolja. Takšno poslovanje je zeleno, učinkovito in omogoča večjo osredotočenost na druge aktivnosti v podjetju. Neposredni prihranek je denimo pri papirju, pisemskih ovojnicah, poštnih znamkah, odpade fizična distribucija računov. Še večji prihranek pa je pri času, ker se z e-računi ni treba toliko ukvarjati kot s papirnimi, kar omogoča, da se zaposleni bolj posvečajo drugim aktivnostim. E-račun je v povprečju štirikrat bolj prijazen do okolja kot papirnat, zmanjšajo se tudi izpusti ogljikovega dioksida. Zato mala in srednja podjetja, ki želijo zniževati stroške s prehodom s papirnatih računov v račune v obliki pdf, ne privarčujejo toliko kot z e-računi.

Prihodnost e-računov je v nadaljnji uporabi njihovih podatkov in informacij, na primer za pripravo raznih davčnih obrazcev in poročil ter za knjiženje in računovodenje.

V EU 20-odstotna rast uporabe e-računov

V EU se v prihodnjih letih pričakuje velika rast uporabe e-računov, po podatkih nekaterih raziskav kar za 20 odstotkov na leto. To naj bi bil rezultat tako imenovane »digitalne agende EU«, ki postavlja za cilj, da bi do leta 2020 fizične in pravne osebe v EU pridobile čim več koristi od digitalnega poslovanja. Poleg tega je razlog zanje tudi vse večja uporaba e-naročil v javnem sektorju po državah EU, ki zahteva uporabo e-računov.

Veliki premiki v financah in denarnem toku podjetja

Po proučitvi vseh značilnosti tovrstnega poslovanja in izkušnjah drugih držav bo poslovanje podjetij z e-računi imelo velik vpliv predvsem na finance, pa tudi na računovodstvo podjetja. To pomeni, da e-računi niso samo zamenjava za papirno poslovanje, avtomatizacija računov vpliva na postopek in učinkovitost spremljanja denarnega toka v podjetju, na upravljanje terjatev do kupcev, finančno načrtovanje, omogoča večji pregled nad stroški podjetja in nad vedenjem kupcev z vidika plačil. Preglednejše in učinkovitejše je spremljanje likvidnosti, plačilne sposobnosti in obratnega kapitala nasploh. To omogočajo pregledni in časovno hitro dostopni podatki podjetja iz e-računov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj